Yhteisö

Ilola on yritysten kylä. Eloisa Ilola tekee töitä yhdistääkseen kylän yritykset mutta myös kylän ihmiset. 

Eloisa Ilola haluaa löytää tilat yrittäjille tehdä töitä yhdessä ja itsenäisesti. Etätyö säästää aikaa omasta päivästä ja on lisäksi ekologinen vaihtoehto pitkille työmatkoille. Kotioloissa ei ehkä löydy sopivaa tilaa ja keskittyminen itse työntekoon herpaantuu helposti.

Eloisalla Ilolalla uskomme, että yhdessä olemme vahvempia. Yritysten yhdistäminen saman katon alle tuo myös muita positiivisia vaikutuksia. Mahdollisuus yhteistyöhön avautuu helpommin ja se lisää mielenkiintoa ja käsitystä kanssayrittäjien palveluista.

Yhteisöllisyyteen kuuluu myös Ilolan kyläläisten hyvinvoinnin turvaaminen ja lisääminen. Kartoitamme eri palveluiden mahdollinen hyödyntäminen tämän saavuttamiseen.

Hyvä juttu?

Haluatko osallistua tähän projektiin? Onko sinulla ideoita/mielipiteitä?

Lähetä meille viesti!

Vaikuta!

Kartoitamme tällä hetkellä kyläläisten kiinnostusta 'Kylällä töissä' -hankeen kautta mahdollisuutta palkata Ilolan kylälle oma Talonmies.


Työtä kylästä - hankkeessa kyläyhdistykset palkkaavat pitkäaikaistyöttömiä palkkatuella kyläavustajiksi. Kyläavustajan tehtävänään on auttaa asukkaita arjen askareissa. Hankehenkilöstö auttaa byrokratiatalkoissa, rekrytoinnissa ja taloushallinnossa.

Kyläavustajan tehtävänä on auttaa erityisesti ikääntyviä kylän asukkaita arjen askareissa niin, että he voivat asua mahdollisimman pitkään omissa kodeissaan. Kyläavustaja voi samalla tukea kyläyhdistyksen yleishyödyllistä toimintaa sekä osallistua tilaisuuksiin ja tapahtumiin. Hyviä kokemuksia on saatu myös työparien toiminnasta.

Tarjolla uudenajan naapuriapua ja käytännön hyötytietoa

Kyläavustaja tekee jokamiestason töitä, jotka tukevat kyläläisten arkea. Tällaisia palveluita ovat mm. talonpito, lumityöt, pihatyöt, pienet kunnostustyöt, asiointi, siivoaminen, puiden pilkkominen ja lumityöt. Kyläavustaja ei kuitenkaan tee luvanvaraisia töitä. Työ ei myöskään kilpaile yksityisen yritystoiminnan kanssa. Kyläavustajan toimenkuva luodaan yksilöllisesti osaamisen ja paikallisten tarpeiden mukaan. Useissa kylissä ja kaupunginosissa on vilkas yhdistystoiminta ja kyläyhdistykset tekevät yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa. Yhteistyö ja oma kylätalo ovatkin kyläyhdistyksen vahvuuksia työllistämishankkeessa.